DỊCH VỤ KỸ THUẬT

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Thiết kế chế tạo – tổ hợp tời kéo thủy lực 25 tấn – tháng 11/2015

Thiết kế chế tạo – tổ hợp tời kéo thủy lực 25 tấn – tháng 11/2015

Công ty kỹ thuật Nam Hải đã thực hiện hoàn chỉnh và bàn giao 12 bộ tời kéo cáp thủy lực 25 tấn trong tháng 11 năm 2015. Nội dung công việc của công ty bao gồm: 1. Tính toán và lựa chọn hệ thống truyền động thủy lực...