Tin tức
Tin tức

Sửa chữa Thay thế phụ tùng bơm piston thủy lực A4VSO125

1, Quá trình sửa chữa bơm piston thủy lực A4VSO125

Xưởng dịch vụ công ty kỹ thuật Nam Hải Hà Đông Hà Nội thực hiện sửa chữa bơm piston thủy lực A4VSO125, thay thế phụ tùng và kiểm thử đạt chất lượng như mới.

Quá trình sửa chữa bơm thủy lực diễn ra tại xưởng dịch vụ công ty Kỹ thuật Nam Hải. Đơn vị sử dụng tháo bơm và gửi đến xưởng công ty.

sửa chữa bơm thủy lực A4VSOBơm được làm sạch bên ngoài và tháo rời tất cả các chi tiết để kiểm tra
Các chi tiết được kiểm tra cẩn thận và lập danh mục cần thay thế
phụ tùng bơm thủy lực A4VSO

2. Cung cấp Phụ tùng bơm thủy lực A4VSO 125 

Phụ tùng được lắp ghép vào vỏ bơm

Bơm được đưa lên giàn thử thủy lực để kiểm tra các thông số làm việc

sửa chữa bơm thủy lực A4VSOBơm được chạy thử tải và điều chỉnh, cài đặt các thông số làm việc trên giàn thử
Hoàn tất quá trình sửa chữa bơm A4VSO 125 với các thông số được đảm bảo

Liên hệ: Công ty kỹ thuật Nam Hải để được sửa chữa bơm như mới.

Từ khóa: