Tin tức
Tin tức

Sửa chữa thủy lực trên xe gắp gỗ

I/ Quá trình sửa chữa thủy lực trên xe gắp gỗ

Quá trình sửa chữa thủy lực trên xe gắp gỗ

1. Xe gắp gỗ nguyên liệu toàn bộ phần thủy lực bị hư hỏng, không đáp ứng được yêu cầu làm việc

sửa chữa xe gắp gỗ

2. Các cơ cấu thủy lực được tháo dỡ để kiểm tra – đánh giá chất lượng làm việc chính xác.

sửa chữa thiết bị thủy lực

Kiểm tra hư hỏng của hệ thống

sửa chữa thiết bị thủy lực

II/ Sửa chữa các chi tiết thủy lực trên xe 

sửa chữa thiết bị thủy lực

1. Xy lanh thủy lực được tháo khỏi xe

 

sửa chữa thiết bị thủy lực

Kiểm tra chi tiết xác định hư hỏng ngoại quan

sửa chữa thiết bị thủy lực

2. Các xi lanh thủy lực hư hỏng được sửa chữa – thay thế các bộ phận và test thử có tải tại xưởng kiểm thử Công ty kỹ thuật Nam Hải

 

sửa chữa thiết bị thủy lực

… Rồi được lắp đặt trở lại trên xe.

sửa chữa thiết bị thủy lực

3. Các cụm bơm, valve điều khiển, các motor thủy lực công tác cũng được tháo dỡ và kiểm tra đánh giá chi tiết trên thiết bị thử chuyên dụng tại xưởng sửa chữa công ty Nam Hải tại Hà Nội.

sửa chữa xe gắp gỗ

sửa chữa thiết bị thủy lực

4. Lắp đặt các thiết bị đã được sửa chữa, thay mới.

sửa chữa xe gắp gỗ

sửa chữa thiết bị thủy lực

6. Dầu thủy lực được phân tích đánh giá chất lượng sử dụng, được lọc sạch và bơm chuyển vào thùng chứa trên xe.

sửa chữa thiết bị thủy lực

7. Thay mới lõi lọc dầu thủy lực:

sửa chữa thiết bị thủy lực

8. Chạy thử, hiệu chỉnh và cài đặt các thông số làm việc hoàn tất quá trình sửa chữa thiết bị thủy lực xe gắp gỗ

sửa chữa thiết bị thủy lực

sửa chữa thiết bị thủy lực

9. Chạy thử có tải – Nghiệm thu và bàn giao xe gắp gỗ đã sẵn sàng hoạt động đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

sửa chữa xe gắp gỗ

Từ khóa: