Tin tức
Tin tức

Bảo trì bình tích áp thủy lực trong nhà máy nhiệt điện

Đội dịch vụ kỹ thuật công ty đã thực hiện công tác kiểm tra – bảo trì các cụm bình tích áp thủy lực trong nhà máy nhiệt điện AES Mông Dương đảm bảo các yêu cầu về An Toàn – Chất Lượng – Tiến Độ trong đợt bảo dưỡng lớn của đơn vị trong năm.

Hình ảnh quá trình thực hiện bảo trì bình tích áp:

bảo trì bình tích áp
Cụm bình tích áp trong nhà máy nhiệt điện

bảo trì bình tích áp
Nạp khí bình tích áp

bảo trì bình tích áp

bảo trì bình tích áp