Năng lực phục vụ

Năng Lực Phục Vụ

Giới thiệu thiết kế mới – Máy kiểm tra chất lượng sản phẩm tự động
Công ty kỹ thuật Nam Hải giới thiệu thiết kế mới là máy kiểm tra chất lượng sản phẩm tự động trong các nhà máy sản xuất để kiểm thử sản phẩm trước khi xuất xưởng
Bàn giao Máy kiểm tra chất lượng sản phẩm trong nhà máy sản xuất
Công ty Kỹ thuật Nam Hải đã hoàn thiện và bàn giao Máy kiểm tra chất lượng sản phẩm cho đơn vị sử dụng ABB Bắc Ninh. Sau thời gian chạy thử, hiệu chỉnh, máy đã được đưa vào sử dụng là một thiết bị hoạt động chính trong...