Năng lực phục vụ

Năng Lực Phục Vụ

Cung cấp vật tư, phụ tùng thiết bị thủy lực chính hãng
Cung cấp các loại vật tư, thiết bị thủy lực chính hãng cho hệ thống thủy lực trong nhà máy sản xuất công nghiệp và thiết bị thi công cơ giới
Bảo trì bình tích áp thủy lực trong nhà máy nhiệt điện
Đội dịch vụ kỹ thuật công ty đã thực hiện công tác kiểm tra – bảo trì các cụm bình tích áp thủy lực trong nhà máy nhiệt điện AES Mông Dương đảm bảo các yêu cầu về An Toàn – Chất Lượng – Tiến Độ trong đợt bảo...