Quyền và nghĩa vụ các bên
Quyền và nghĩa vụ các bên

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

KHÁCH HÀNG:

 1. Có quyền yêu cầu Bên cung cấp dịch vụ cung cấp các thông tin về chất lượng dịch vụ và cước phí liên quan;
 2. Hợp tác với nhân viên kỹ thuật của Bên cung cấp dịch vụ và thực thi theo các hướng dẫn sử dụng của dịch vụ;
 3. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về Internet, pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền và pháp luật liên quan;
 4. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cước phí sử dụng dịch vụ cho Bên cung cấp dịch vụ.
 5. Khách hàng tự xây dựng giải pháp an toàn bảo mật cho hoạt động của mình trên mạng Internet;
 6. Khách hàng đảm bảo tính hợp pháp của các hoạt động áp dụng giải pháp/sử dụng dịch vụ của Bên cung cấp dịch vụ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động này.
 7. Mọi thắc mắc về kỹ thuật, thông báo về hư hỏng, sự cố kết nối, Khách hàng liên hệ với Bên cung cấp dịch vụ theo các địa chỉ sau:

Mail: info@hydraulics.vn

Số điện thoại/tel : 024 3573 7122

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ/CÔNG TY:

 1. Cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng theo chất lượng, chủng loại, số lượng và thời gian thống nhất.
 2. Hướng dẫn khách hàng lắp đặt, kết nối và vận hành thiết bị tại xưởng của bên cung cấp dịch vụ khi có yêu cầu.
 3. Bảo hành hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất/Công ty kỹ thuật Nam Hải trong thời gian quy định theo chính sách bảo hành kể từ ngày giao hàng cho lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. Tuy nhiên công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ hư hỏng nào gây ra cho việc vận hành sai, sử dụng không đúng hoặc sai khác với yêu cầu/ tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
 4. Bên cung cấp dịch vụ sẽ xử lý kịp thời khi nhận được yêu cầu và khiếu nại của Khách hàng