Năng lực phục vụ

Năng Lực Phục Vụ

Thiết kế chế tạo mới theo yêu cầu hệ thống truyền động thủy lực và điều khiển trên thiết bị thi công cơ giới, trong sản xuất công nghiệp

Dịch vụ sửa chữa, phục hồi thiết bị thủy lực trong sản xuất và thiết bị thi công cơ giới Thực hiện bảo trì phòng ngừa và toàn bộ TPM các thiết bị truyền động thủy lực

Đại lý ủy quyền cung cấp vật tư, phụ tùng, thiết bị thủy lực chính hãng Châu Âu tại Việt Nam: Rexroth, Hydac, Poclain, Reggiana, Danfoss, Sun hydraulics...