Bơm cánh gạt
Thông số kỹ thuật:

Kiểu bơm: Bơm cánh gạt lưu lượng cố định, một hoặc nhiều (3) tầng.

Lưu lượng làm việc: Từ 6 đến 200 ccm/vòng

Áp suất làm việc max: Đến 240 bar