Thiết kế tổ hợp và lắp đặt hệ thống truyền động xe chuyển trộn và tra nạp thuôc nổ công nghiệp
Theo yêu cầu của Tổng Công Ty Than và Khoáng Sản Việt Nam, Công ty kỹ thuật Nam Hải đã hợp tác và chịu trách nhiệm Thiết kế chế tạo - Mua sắm vật tư - Lắp đặt và thử nghiệm vận hành - Bàn giao sử dụng xe phối trộn tra nạp thuốc thuốc nổ phục vụ cho nhu cầu khai thác khoáng sản tại thị trường Việt Nam.

Nhiệm vụ của công ty đã hoàn thành bao gồm:
1- Thiết kế mới hoàn toàn hệ thống dẫn động cơ cấu phối trộn định lượng bằng motor thủy lực với thiết kế liên động.
2- Mua sắm vật tư, tổ hợp và lắp đặt thiết bị dẫn động thủy lực và công tác.
3- Xây dựng hoàn toàn mới hệ thống điện điều khiển sử dụng PLC phục vụ cho điều khiển cơ cấu thủy lực, cân định lượng và kiểm soát tỷ lệ các thành phần phối trộn, kiểm soát quá trình và các mức an toàn vận hành cũng như quản lý công việc, sản lượng theo ca trực, theo lệnh xuất.

Đây là một bài toán phức tạp, đỏi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về kỹ thuật cơ khí chế tạo, truyền động và điều khiển đồng thời có sự hợp tác chặt chẽ với kinh nghiệm vận hành của đơn vị sử dụng. Chúng tôi đã hội tủ được tất cả các yếu tố trên để đi đến được thành công của dự án.

Tháng 6 năm 2018, thiết bị đã chính thức được nghiệm thu cấp Tổng Công Ty, được cấp giấy phép hoạt động của Cục Đăng Kiểm Việt Nam và Bộ Công Thương để bàn giao hoạt động sản xuất tại đơn vị.