Bosch Rexroth giới thiệu hệ thống truyền động thủy lực cho cẩu 3200 tấn
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ


Chi tiết về dự án này của SARENS Group, xin tham khảo ở link: http://www.sarens.com/en/equipment-solutions/sarens-giant-crane.aspx
Cập nhật: 05/03/2013
Lượt xem: 765
Lên trên