Bình tích áp (Ắc quy thủy lực)
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

Bình tích áp thủy lực (ắc-quy thủy lực) với kết cấu dạng túi (bladder) và dạng piston thể tích lớn.

Áp suất làm việc:                     đến 330 bar

Thể tích bình:                           đến 50 lít/bình

Cập nhật: 12/11/2012
Lượt xem: 2329
Lên trên