Sửa chữa hệ thống thủy lực xe gắp gỗ - Tháng 3/2014
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1- Xe gắp gỗ nguyên liệu hoạt động toàn bộ bằng thủy lực bị hư hỏng, không đáp ứng được yêu cầu làm việc2- Các cơ cấu thủy lực được tháo dỡ để kiểm tra - đánh giá chất lượng làm việc chính xác.3- Các xy lanh thủy lực bị hư hỏng được sửa chữa - thay thế các bộ phận và test thử có tải tại xưởng kiểm thử công ty kỹ thuật Nam Hải... Rồi được lắp đặt trở lại trên xe.4- Các cụm bơm, valve điều khiển, các motor thủy lực công tác cũng được tháo dỡ và kiểm tra đánh giá chi tiết trên thiết bị thử chuyên dụng tại xưởng sửa chữa công ty Nam Hải tại Hà Nội.

5- Lắp đặt các thiết bị đã được sửa chữa, thay mới.

7- Dầu thủy lực được phân tích đánh giá chất lượng sử dụng, được lọc sạch và bơm chuyển vào thùng chứa trên xe.8- Thay mới lõi lọc dầu thủy lực:9- Chạy thử, hiệu chỉnh và cài đặt các thông số làm việc của xe theo yêu cầu của đơn vị sử dụng.

10- Chạy thử có tải - Nghiệm thu và bàn giao. Xe gắp gỗ đã sẵn sàng hoạt động đáp ứng yêu cầu của sản xuất.


Cập nhật: 16/08/2014
Lượt xem: 4182
Lên trên