Hộp số hành tinh di chuyển
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Hộp giảm tốc hành tinh 1 cấp gắn trực tiếp với vành sao bánh xích hoặc mâm bánh lốp của các xe hạng nặng như xe xúc đào, xe cẩu bánh xích, xe vận chuyển hạng nặng...
Cập nhật: 14/03/2014
Lượt xem: 990
Lên trên