Bauma 2013: Triển lãm Quốc tế lần thứ 30 về Máy Xây dựng
Bauma 2013 là Triển lãm Quốc tế lần thứ 30 về máy xây dựng, Máy sản xuất VLXD, Máy khai mỏ, phương tiện vận tải và Thi công, sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 21/4/2013 tại thành phố Munich, CHLB Đức.
Triển lãm ConBuild Mining Vietnam 2012
ConBuild Mining Vietnam 2012 tạo ra một nơi gặp gỡ kết nối và là trung tâm thương mại dành cho các nhà cung cấp vật liệu, thiết bị, phương tiện thi công, công nghệ và dịch vụ trong ngành thi công, xây dựng và khai mỏ.
www.hydraulics.vn