Bộ giảm tốc xe chuyển trộn bê tông
Hộp giảm tốc hành tinh lắp với motor piston thủy lực sử dụng cho các xe chuyển trộn bê tông thể tích từ 2 đến 12 m3.