Bơm piston
Thông số kỹ thuật:

Kiểu bơm: Bơm piston, lưu lượng cố định hoặc thay đổi được.

Lưu lượng làm việc:  Từ 12 đến 250 ccm/vòng

Áp suất làm việc max:  Đến 350 bar

Các chế độ thay đổi lưu lượng:  Áp suất – lưu lượng – load-sensing – điện tử