Valve tiêu chuẩn
Các loại valve phân phối điện từ - Valve điều chỉnh lưu lượng - Van áp suất theo tiêu chuẩn CEPTOP (lắp đế):

- Lưu lượng làm việc: đến 400 lít/phút

- Áp suất làm việc: đến 350 bar

- Các cỡ CEPTOP: 3-5-7-8