Bảo trì bình tích áp thủy lực trong nhà máy nhiệt điện - 2017
Đội dịch vụ kỹ thuật công ty đã thực hiện công tác kiểm tra - bảo dưỡng các cụm bình tích năng thủy lực trong nhà máy nhiệt điện AES Mông Dương đảm bảo các yêu cầu về An Toàn - Chất Lượng - Tiến Độ trong đợt bảo dưỡng lớn của đơn vị năm 2017.

Một số hình ảnh hiện trường thực hiện: