Bảo trì máy ép thủy lực 1200 tấn - Tháng 3/2015

Theo hợp đồng bảo trì đã ký kết, từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 3 năm 2015, công ty kỹ thuật Nam Hải đã thực hiện sửa chữa & bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thủy lực của máy ép kiện giấy 1200 tấn tại NM giấy An Hòa.

Toàn bộ công việc đã được thực hiện một cách khẩn trương, đáp ứng toàn bộ các mục tiêu đề ra của khách hàng và tuyệt đối an toàn cho máy móc thiết bị và con người.