Sửa chữa bơm + motor piston xe khoan cọc nhồi Bauer BG25
Công ty kỹ thuật Nam Hải chịu trách nhiệm phục hồi các chế độ làm việc - Thay thế các phụ tùng hư hỏng, kém chất lượng của cụm bơm chính và motor tời chính của máy khoan cọc nhồi Bauer BG25 tại thành phố Đà Nẵng.

1- PHỤ TÙNG THAY THẾ BƠM PISTON THỦY LỰC CHÍNH TYPE A8VO2- LẮP RÁP CÁC PHỤ TÙNG VÀO BƠM CHÍNH A8VO3- LẮP ĐẶT BƠM CHÍNH LÊN MÁY KHOAN BAUER BG254- THỬ TẢI BƠM THỦY LỰC TRỰC TIẾP TRÊN XE KHOAN5- THAY THẾ PHỤ TÙNG MOTOR TỜI CHÍNH6- LẮP ĐẶT MOTOR TỜI CHÍNH A6VM LÊN XE KHOAN7- LÀM SẠCH HỆ THỐNG THỦY LỰC TOÀN BỘ XE KHOAN KHI SỬA CHỮA


8- THỬ TẢI CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH XE KHOAN SAU KHI ĐÃ HIỆU CHỈNH